O Poradně onkologa

Paní doktorka Petra Tesařová před lety na náš dotaz, zda by pomohla svými zkušenostmi v naší poradně, ani na vteřinu nezaváhala a tak, jak je v její povaze přirozené, souhlasila a od prvních dnů až dodnes pravidelně odpovídá na všechny složité a různorodé dotazy našich čtenářů.

Děkujeme

Dovolte mi v následujícím zveřejnit stručný profesní životopis Doc. MUDr. Petry Tesařové Ph.D. Doc. MUDr. Petra Tesařová Ph.D.

Pregraduální vzdělání FVL 1.LFUK 1985 absolutorium s Cenou ministra školství ČSSR

 

 

Odborné vzdělání a kvalifikace ( přehled ) 1991 atestace 1. st. z interního lékařství

 • 1994 atestace z klinické onkologie
 • 1996 - St, bartolomews Hospitál London, UK Dept. Of. Oncology and Hematology- klinická stáž
 • 1998 atestace hematologie a krevní transfuze
 • 2001 obhajoba kandidátské dizertační práce na téma : prognostické faktory pacientek s karcinomem prsu
 • 2007 zahájení habilitačního řízení. Karcinom prsu- aktivita nemoci, minimální reziduální choroba, adjuvatní léčba
 • 2008 habilitace v oboru klinická onkologie

Zaměstnání dřívější a současné

 • 1985 Interní odd. nem. v Benešově -sekundární lékař
 • 1985- 1992 I.interní klinika VFN Praha 2- sekundární lékař
 • 1992- 1994 Onkologické oddělení Thomayerovy nemocnice Praha 4-sekundární lékař
 • 1994- 1998 Oddělení klinické hematologie VFN, Praha 2- ambulantní specialista
 • 1998- 2000 Ambulantní onkologické centrum ILF, Praha 4- amblantní specialista
 • 2000-dosud Onkolgická klinika VFN Praha 2, ambulantní specialista

Odborná stáž 1996

 •  St. Bartolomewś Hospital, Londýn, UK, Dept. of Oncology and Hematology

Pedagogická činnost

 • 2000-dosud - Docent Onkologické kliniky 1.LK UK,P2.Kateřinská 32
 • 1999-dosud - Lektor katedry klinické onkologie ILF, Ruská ul., Praha 10

Výzkumné granty

 • 2001-2003 –IGA MZ- ČR- NC6593-3 Solubilní cytokinové receptory- prognostický faktor u karcinomu prsu
 • 2003 Grant Onkologické společnosti- Endoteliální dysfunkce u pacientek s karcinomem prsu
 • 2006-2008 - IGA MZ ČR – NC 6220-3 Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu
 • 2008-2011- IGA MZ ČR Cirkulujícíc nádorové buňky jako prognostický a prediktivní faktor u karcinomu prsu

Členství v odborných společnostech

 • Onkologická společnost JEP
 • Společnost paliativní mediciny
 • Evropská onkologická společnost (ESMO)

Publikace

Více než 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech , 100 přednášek na domácích i zahraničních forech

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.