INVALIDNÍ DŮCHODY versus ODVOD DO WERMACHTU

K napsání a zveřejnění tohoto mého příspěvku (s možná trochu provokativním nadpisem) mne dovedlo několik okolností:

Za prvé sleduji oprávněné obavy našich pisatelů z toho, že budou opět po 1.lednu 2010 přehodnocovány jejich invalidní důchody a za druhé pak krásná kniha, kterou jsem letos na jaře dostal od manželky a ze zájmem si ji přečet - "Češi ve Wermachtu - Zamlčované osudy" od pana Františka Emmerta

.

 

Protože prakticky do puntíku souhlasím s obsahem e-mailu od jednoho z našich dopisovatelů, dovoluji si jeho nedávný text anonimně otisknout:

Ahoj Honzo,

posílám hodně pozdravů a taky pár užitečných odkazů, aby si lidé mohli přečíst, co je čeká. Doufám, že máš klidné a šťastné období a je-li tomu tak, pak Ti to ze srdce přeji. Já teď bohužel prožívám nelehké období, protože mi 10. 9. 09 sebrali po 3 letech PID (1 rok jsem byl v PN), takže budu nyní bojovat nejen s nemocí, ale i s lékaři a úředníky, což nebude jednoduché. Považuji to ale za svou morální povinnost už kvůli ostatním nemocným, kteří ani třeba netuší, jaký je jejich skutečný stav a nebrání se proto, když jim jsou upřena jejich práva.

V mém případě prostě dostala ekonomická kritéria přednost před medicínskými, což mi s otřesnou zkušeností se situací nemohoucích na internách, LDN či domovech důchodců dává jednoznačný závěr, že se v naší zemi začíná s postupnou fyzickou likvidací bezmocných, starých a invalidních lidí. Oni už prostě nemají sílu křičet, tak jsou na řadě první. U onkologických pacientů je pak tolik různých faktorů, které ovlivňují výsledek léčby, že dokázat příčinnou souvislost mezi recidivou nemoci a nástupem do práce se zřejmě jen tak někomu nepodaří. Proto těžký alkoholik s jaterní cirhosou PID dostane, ale já, který jsem přežil 4 roky od operace meta v játrech už nárok nemám, dokud se mi nemoc znovu nevrátí. Co na tom, že pak to už nejspíš bude opravdu TUTOVKA? Vždyť 5 let s mou diagnózou přežije opravdu jen pár jedinců. No nic, jsem bojovník a vím, že bez Božího dopuštění mi nespadne ani vlas s hlavy. To mi dává sílu se nevzdat. (Ale klidně Ti přiznám, že už se mi honily hlavou i myšlenky, že kdyby nemoc znovu udeřila, už nebudu bojovat, protože si člověk jen prodlouží problémy na tomto světě...) Ty zaslané odkazy dej, prosím, na Osudy třeba pod označením Důležité odkazy. Určitě se ozvu, jak se moje situace bude vyvíjet. Teď mám kontrolu na onkologii 16. 10. a budu se určitě moc a moc zajímat o to, jak je možné, že odborný posudek pro OSSZ na mne psal lékař, který není mým ošetřujícím a na www stránkách FN HK jsem zjistila, že je studentem postgraduálního studia, zřejmě tedy ještě ani nemá atestaci z onkologie. Tak mi drž pěsti. Měj se krásně, přeji úspěchy v práci a napiš něco optimistického, máš-li něco.

Zdraví xxx xxx

.... a tak jsem sednul k přílohám v e-mailu od našeho dopisovatele a všechny jsem si je prošel. Jistě budou zajímat i mnohé z vás a tak se také můžete níže přiučit:

Dokument č.1 "Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností"
Dokument č.2 "TNM KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ"
Odkaz na web Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/4782

Článeček z jednoho serveru:

Invalidní důchody od roku 2010

Invalidní důchody napříště jinak

Posuzování, přiznávání a vyplácení invalidních důchodů se od 1. ledna 2010 výrazně změní. Plný a částečný invalidní důchod se nahradí třístupňovým systémem. Kritéria pro jejich získání budou také výrazně přísnější než dnes. Vše to vyplývá z novely zákona o důchodovém pojištění, jež vstoupí v účinnost právě 1. ledna 2010.

Nyní náleží plný invalidní důchod člověku, při nepříznivém zdravotním stavu, jemuž klesla schopnost pracovat nejméně o 66 procent. Podle nových pravidel to bude nejméně o 70 procent. Na plný invalidní důchod tak mnozí lidé, kteří by na něj podle dnešních pravidel měli nárok, nedosáhnou.

Částečný invalidní důchod se od roku 2010 rozdělí do dvou stupňů. Nyní je přiznán těm, jejichž schopnost pracovat poklesla nejméně o 33 procent. Nová úprava každému přizná, při poklesu pracovní schopnosti o 35 až 49 procent, 1. stupeň invalidity a tedy menší částku než dosud. 2. stupeň, tedy i stejná výše důchodu jako dosud, bude přiznán lidem se sníženou schopností pracovat o 50 až 69 procent.

Současným invalidním důchodcům by se relativně výše důchodu měnit neměla, pokud ovšem posudková komise, při nejbližší kontrole, nezmění náhled na jejich zdravotní stav. Každý invalidní důchod se skládá ze dvou složek. Pevná část je u všech důchodů stejná a nyní činí 2170 korun. Procentní část se vypočítává koeficientem, z výpočtového základu, za každý rok pojištění. U plných invalidních důchodů je to nyní 1,5 procenta a u částečných 0,75 procenta. Tyto sazby budou po účinnosti nové úpravy dále platit pouze pro důchod třetího a druhého stupně. V nově vzniklém prvním stupni bude procentuální část důchodu, nižší než u dosavadního částečného, vypočítána sazbou 0,5 procenta.

Při posuzování nároku na invalidní důchod se bude samozřejmě také zohledňovat, jak je zdravotní stav kompenzován a stabilizován, jak moc může, dlouhodobě či trvale, omezovat pracovní schopnosti člověka, s přihlédnutím k věku, vzdělání, zkušenostem, možnostem rekvalifikace a pracovního uplatnění.

Nutno ještě doplnit perličku, že změn dozná i doručování těchto důchodů. Lidé, kteří si důchod nechávají doručovat poštovní poukázkou, si od účinnosti této nové úpravy, tedy od 1. ledna 2010, budou muset napříště hradit veškeré náklady za toto doručování. U nově podávaných žádostí je pak příslušný pracovník každé správy sociálního zabezpečení, při vyplňování formulářů, povinen na tuto skutečnost každého žadatele upozornit.

Jan Remeš,
svépomocné poradenství SDMO

Nalezeno na stránkách Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

 

A závěr? Myslím, že kdo si prošel rakovinou a jejím léčením zejména v podobě silných dávek chemoterapie, je na invalidním důchodu, přečetl si něco z toho, co je výše uvedené a také knihu Františka Emmerta, musí si zákonitě říct, že rozdíl mezi náborem do Wermachtu a dnešní dobou "honu na invalidní důchodce" není zase až tak na snadě.

Pevné zdraví všem onklákům a onkolačkám, snad především to duševní přeje Honza Nachtigal Smile

 
Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.