Podat pomocnou ruku

Kategorie: FIT-ILCO ČR příspěvky
Vytvořeno 15. 7. 2010 0:00
Napsal Marie z Prahy
Zobrazeno: 12571

FIT- ILCO dobrovolné sdružení stomiků se sídlem v Praze – pacientská organizace

Stomici si chtějí navzájem pomáhat. Byli jedni z prvních kteří se dokázaly celosvětově zorganizovat a  pomáhat si nejen v komunálním, ale i mezinárodním měřítku.

Stomikem se může stát dočasně nebo natrvalo nejeden z nás. Stomik je člověk, který má umělý vývod (stomii) z tlustého nebo z tenkého střeva, nebo z močového měchýře. Někteří lidé si na stomii zcela nezvykli ani po letech. Stresuje je skutečnost, že mají „jistý“ technický problém. Ze své zkušenosti musím říci, že život se stomií přináší komplikace, ale dík výborným pomůckám, které mají všichni stomici v České republice k dispozici, mohou  žít plnohodnotný život. Řada z nich chodí do práce nebo si aktivně užívají důchodu.

 

 

Když lékař sdělí pacientovi diagnózu, která vede k vytvoření stomie (vývodu), je to vždy šok. Už pojmenování nemoci-většinou rakoviny budí hrůzu. A co obavy z toho jak se dá se stomií žít, jak nás bude přijímat okolí. A přitom by se měl pacient co nejrychleji vyrovnat se vzniklou situací a mobilizovat všechny síly, aby boj se zákeřnou nemocí zvládl. Všichni stomici vědí, jak nesnadné to je.  Každý stomik ocení, když ze začátku potká někoho, kdo již život se stomií zvládl a může se s ním poradit a získat od něj cenné zkušenosti. Vždyť vývod nemusí být  konec aktivního života, jen předěl. Člověk potřebuje vědět jak na to.

 

Problémy, se kterými se stomici setkávají, patří k určitému tabu, o němž naše společnost nerada hovoří. Noví pacienti si neumějí ani představit jak se s vývodem žije. Nevědí, co vše může stomik zvládnout. Nejistota a neznalost budí STRACH. Zvolit vhodnou pomůcku a naučit se s ní zacházet  je nesmírně důležité, každá stomie každý vývod je originál, stomik sám je pak odborník právě na tu svou stomii. Zkušenost ostatních , rady z praxe mohou mnohé usnadnit.

 

Nápad proškolit dobrovolníky z řad zkušených stomiků vyšel od  členů sdružení stomiků,  mluvit s nemocnými  chce jisté dovednosti, je třeba vědět jak v vést léčebná rozhovor,  jak postupovat,  jak navázat komunikaci s člověkem, která své postižení odmítá.  Jak uklidnit rodinu a nejbližší přátele stomika, jak povzbuzovat  důvěru, že život se stomií zvládne. Často nestačí jen vlastní příklad, chce to praxi , chce to vedení odborníka.

V Pražském klubu máme zatím 7 proškolených dobrovolníků, ale to nestačí Školení, supervize stojí peníze, které pacientská organizace nemá a jen těžko finanční prostředky získává.

 

Stomici nečekají na odměnu pomáhají si proto, že vědí jak těžké jsou začátky, jak nesnadné je po těžké nemoci zvládat každodenní péči o stomii, vrátit se zas mezi lidi. Člověk se naučí a vydrží víc než si myslí, a  je dobré když ví, že na problém není sám, že se může poradit, nejen v nemocnici s lékařem a sestrou ale i s lidmi, kteří přesně chápou jeho problémy a obavy.

 

Právě z těchto důvodů  chceme  lidem co nejvíce pomáhat, potřebujeme proškolit dobrovolníky

-         chceme, aby už slovo vývod nevzbuzovalo v lidech paniku,

-         chceme, aby stomik věděl, že není na problém sám

-         chceme, aby každý se dozvěděl o možnosti poradit se s lidmi, kteří  problém osobně znají,

-         chceme, aby si společně mohli vyzkoušet co vše se dá se stomií zvládnout.

 

Stomici mohou  do divadla, sportovat, plavat i cestovat, ale přesto přese všechno nemohou ani na chvíli na problém zapomenou, neb bříško se hlásí několikrát denně a je třeba o něj pečovat.

více na www.stomici-praha.wz.cz                                 

 

Marie Ředinová předsedkyně  FIT-ILCO

 

FitIlco001

 

Foto z oslavy světového dne stomiků (WOD) v roce 2009 - heslo WOD 2009 - "PODAT POMOCNOU RUKU"