Partie o život

 Život se stomií

Co je kolorektální screening?

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéria:

  • mají relativně vysokou morbiditu
  • existuje účinná léčba v časných stadiích
  • pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

  • rakoviny děložního čípku,
  • rakoviny prsu,
  • rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Zjednodušeně se dá shrnout:

  • Lidé ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné.
  • Lidé starší 55 let mohou buď pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za dva roky) nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let.

 Kolonoskopie

Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky) a u různých lidí se mohou výrazně lišit. Podívejte se na našeho interaktivního průvodce kolorektálním screeningem, chcete-li zjistit více, jaká metoda screeningu se konkrétně pro Vás nejvíce hodí. Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny. Podrobné informace na oficiálních stránkách projektu s názvem Program kolorektálního screeningu v České republice:

www.kolorektum.cz

 

Hrajete partii o život!

Každá žena ví, že má od určitého věku chodit na mammograf, aby bylo případné nádorové ložisko v prsu zjištěno včas. Avon se léta věnuje propagaci tohoto screeningu – za ženy říkám: DĚKUJEME. Ročně je v ČR zjištěno asi 5000 nových případů rakoviny prsu. V ČR je ročně diagnostikováno 65000 nových pacientů s nádorovým onemocněním, z toho cca 8000 s kolorektálním karcinomem (rakovinou konečníku nebo tlustého střeva).

Tento problém mají z více než 50% muži. Ti často nedbají o preventivní prohlídky tolik jako ženy. Je dobré vědět, že při pozdní diagnostice je onemocnění smrtelné až pro 50% pacientů. Kolorektální karcinom je v ČR nejčastějším nádorovým onemocněním. Moderní diagnostické metody poskytují v současné době možnosti včasné diagnostiky tohoto onemocnění. Tím se výrazně zlepší prognóza života pacienta. Metoda screeningového vyšetření musí být jednoduchá,laciná a celkově pro pacienta a zdravotní personál přijatelná. Metoda musí mít zároveň minimální možnost vzniku falešně pozitivních výsledků. Mezi takové metody patří jednoznačně dlouhá léta v ČR používaný test na okultní krvácení (TOKS). Do screeningového programu jsou od roku 2000 zapojeni všichni praktičtí lékaři. Lidé od 50 let (test jim proplácí pojišťovna), by si měli kontrolovat přítomnost krve ve stolici v dvouletých intervalech. Ti, kteří mají sebemenší podezření, i dříve. I v případě, že je třeba test zaplatit, jedná se jen o jednu-dvě stokoruny, což je při současných cenách ve zdravotnictví zanedbatelná položka. Snahou lékařů je zastavení růstu zjištěných karcinomů v pokročilém stádiu, tzn. Zjistit problém včas. Screening potřebuje propagaci. Informace o testu na krev ve stolici může podat každý praktický lékař. Pokud vám praktický lékař test sám nenabídne, můžete si o něj požádat. V ČR jsou pro prevenci kolorektálního karcinomu nastaveny velmi dobré podmínky a to již více než 10 let. Bohužel test na okultní krvácení ve stolici zatím využilo jen 7% populace, což je opravdu malé procento. Není třeba však hned pomýšlet na nejhorší, vždyť asi jen 4-6% lidí, u kterých byla zjištěna krev ve stolici, trpí karcinomem (procento klesá v roce 2000 – 6,7%, 2005 – 4,7%, 2008 – 4%). Kdyby se testy dělaly pravidelně, bylo by procento jistě ještě menší.

Důvody, proč se ve stolici krev objeví, jsou různé a je třeba je řešit.

Velké procento způsobují polypy, z kterých se po několika letech může vytvořit zhoubný nádor. Je dobře polypy včas nechat odstranit. Kromě léta používané screeningové metody, dostupné u všech praktických lékařů, se od ledna 2009 začíná na některých pracovištích nemocnic se screeningem metodou QUIKREAD - přístrojová detekce. Cílem je vyšetření pacientů na okultní krvácení ve stolici s přístrojovou detekcí protilátek proti lidskému hemoglobinu.

Výsledky jsou přesnější, není třeba držet dietu, stačí jeden odběr. Minimalizuje se možnost vzniku falešně pozitivních výsledků ve srovnání s TOKS. Přístrojová metoda zajistí objektivitu výsledků.Cena je srovnatelná s léta používanou screeningovou metodou dostupnou u praktických lékařů.

 

MUDr. Botík na Sympoziu pořádaném dne 4. 2. 2009 prohlásil „Screening v ČR žije, ale potřebuje péči a nové úsilí“.

 Marie Ředinová -FIT-ILCO

Webhosting pro OSUDY.CZ poskytuje zdarma od roku 2005 společnost IGNUM, s.r.o.