Umístění letáčků v Thomayerově nemocnici 28.3.2008

 

V rámci našeho snažení o informování pacientů formou letáčků o www.OSUDY.CZ jsme se dne 28.3.2008 dostali i do pražské Thomayerovi nemocnice, kam jsme jich zanesli několik desítel na oddělení onkologie do pavilonu A3. Letáčky jak vidíte na níže připojených fotografiích jsou opět v čekárnách onkologických pacientů a také jsme je umístili na lůžkovou část oddělení.

Setkání s Nadací pro transplantace kostní dřeně 17.3.2008

Dne 17.3.2008 jsme se (Jan Nachtigal, Hanka Šmídlová) zůčastnili společného jednání Nadace pro transplantace kostní dřeně a o.s. OSUDY.CZ. Setkání se konalo v pozdních odpoledních hodinách v lázeňském hotelu U Pramenů v Plzni na Roudné.

Popovídání s MUDr. Petrou Tesařovou, Ph. D. 8.2.2008

 

Dne 8. února 2008 jsme navštívili ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze paní doktorku Petru Tesařovou. Právě jí vděčíme za to, že onkologická poradna na Osudech.cz funguje naprosto perfektně a pomáhá nemocným pacientům, jejich rodinám a jejich blízkým. Někteří nemocní využívají nejen jejích rad na našich stránkách, ale navštíví ji se svými závažnými onkologickými problémy přímo v ordinaci. I za to paní doktorce a za její velké člověčenství patří obrovský dík!

Distribuce letáčků ve Fakultní nemocnici v Plzni 7.2.2008

 

Dne 7.2.2008 jsme s laskavým dovolením pana primáře MUDr. Vladimíra Kozy a za doprovodu pracovnice sekreariátu Nadace pro transplantaci kostní dřeně slečny Šárky Prusíkové rozdali letáčky na ambulantních odděleních Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín.

Setkání s primářem hematologicko-onkologického odd. FN Plzeň MUDr. Vladimírem Kozou 4.2.2008

V pondělí 4.února 2008 jsme uskutečnili setkání s primářem hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň panem doktorem Vladimírem Kozou. Setkání proběhlo v krásném prostředí nedávno otevřeného hotelu U Pramenů, který podporuje onkologický a transplantační program.

Umístění letáčků v nemocnici v Písku 3.2.2008

 

Dne 3.2.2008 jsme rozdávali naše letáčky OSUDY.CZ v nemocnici v Písku.

Umístění letáčků v nemocnici ve Strakonicích 3.2.2008

 

Dne 2.2.2008 jsme roznesli letáčky OSUDY.CZ v jednotlivých odděleních v nemocnici ve Strakonicích.

PF 2008

Za celý tým OSUDY.CZ přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, šťastný Nový rok, pevné zdraví, klid a osobní štěstí.

Předání akreditačních dokumentů JCI ÚHKT v Praze

Dne 14.12.2007 se Honza Nachtigal a Hanka Šmídlová na základě pozvání petičního výboru ÚHKT v Praze účastnili předání akreditačních dokumentů Joint Commission International (JCI) Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, které se konalo přímo v ÚHKT. Toto prestižní mezinárodní a akreditační osvědčení znamená, že ústav splňuje všechny mezinárodní akreditační standarty kvality JCI v péči o pacienta a jeho bezpečnost a v organizaci a řízení. Jsou to standarty velice často přísnější než stanovuje současná česká legislativa. ÚHKT v Praze je prvním ústavem přímo řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR, který tuto akreditaci získal. Akreditaci předával předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví a zástupce JCI Dr. David Marx za přítomnosti velvyslance USA v Praze pana Richarda Grabera.

Spolupráce s petičním výborem ÚHKT v Praze

Občanské sdružení OSUDY.CZ spolupracuje s petičním výborem na podporu petice proti sloučení Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze s Všeobecnou fakultní nemocnicí.

Honza Nachtigal vytvořil během víkendu na žádost petičního výboru webové stránky http://www.uhkt-petice.cz/, na kterých jsou informace k tomuto tématu a hlavně zde mohou všichni občané vyjádřit svůj souhlas s peticí.

Plakát v onkologické ambulanci NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.

Při návštěvě a představení našeho projektu u pana primáře MUDr. Václava Janovského v Česko-Budějovické nemocnici na onkologickém oddělení nás tamní staniční sestřička velice mile překvapila a než jsme stačili odejít, tak byl náš plakát umístěný v chodbě ambulance.

Umístění plakátu v poliklinice na Karlově náměstí Praha

Naše místopředsedkyně Ivana Folwarzcná (Machková), která v těchto měsících prochází jednou z nejnáročnějších životních zkoušek a to léčením relapsu Hodgkinova lymfomu chemoterapeutickou procedurou Escalovaný Beacopp, kterou absolvuje ve Fakultní poliklinice PRAHA II Karlovo náměstí, domluvila s vedením tamního hematologického týmu možnost umístění našeho plakátu v čekárně ambulance.

Umístění plakátu v ÚHKT Praha

Díky velmi vstřícnému přístupu a pochopení ze strany vedení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze nám bylo umožněno PRVNÍ umístění našeho propagačního plakátu v prostorách ambulance ÚHKT.

Setkání s Martinem Vokrojem

S Martinem Vokrojem - člověkem, kterému patří velký dík za vytvoření desingnu původních stránek www.osudy.cz při jejich založení v r. 2005 jsme plánovali schůzku již dlouho.

Sešli jsme se v májových dnech v útulné pizzerii v Písku, v místě, kam chodíval Honza Nachtigal v době chemoterapií "nasávat" atmosféru života zdravých lidí.

Podkategorie